Astrium Accountants in Zoetermeer is een full service accountantskantoor met jarenlange specialistische kennis in diverse sectoren.

Met externe accountants met meer dan twintig jaar ervaring met overheidscontroles hebben wij onze naam opgebouwd. Wij zijn nu het vierde kantoor in Nederland die lokale overheidsinstellingen controleert. Op dit moment verzorgen wij voor ruim dertig gemeenten de controle van de jaarrekening. Een meerwaarde van onze vierde positie voor onze klanten is dat wij zitting hebben in diverse overlegorganen, zoals de NBA Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO), waardoor we altijd inzicht hebben in de laatste trends.

Binnen het onderwijs is Astrium Onderwijsaccountants al meer dan tien jaar een van de marktleiders op het gebied van accountancy en de daaraan gerelateerde services. Hierbij voeren onze accountants de controlewerkzaamheden zo effectief mogelijk uit, waarbij we ons baseren op de voorschriften die zijn vastgelegd in het onderwijsaccountantsprotocol dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs.

Breed dienstenpakket

Om effectief te kunnen inspelen op de vele vraagstukken die op onze weg komen, heeft Astrium sinds de oprichting in 2009 haar dienstenpakket steeds verder uitgebreid. Klanten kunnen bij ons terecht voor:

  • Alle voorkomende controlediensten.
  • Overige diensten zoals fiscale advisering, verwerking van de salaris- en financiele administratie en overige assurance-opdrachten zoals beoordelingsopdrachten en specifieke onderzoeken naar bijvoorbeeld de administratieve organisatie en de interne (risico-)beheersing en de IT-omgeving.

'Menselijke' accountant

Onze toegevoegde waarde ligt in het meedenken met uw ontwikkelingsgang, het signaleren van risico's en het wijzen op ondoelmatigheden. Gevraagd en ongevraagd denken wij met u mee. Wij bieden vaste contactpersonen en hechten aan langdurige vertrouwensrelaties. Daarbij presenteren wij onszelf niet als alwetende accountant: onze controlefilosofie is dat we de projecten samen met u ‘aanvliegen’, omdat we gezamenlijk wat te doen hebben. Een echte 'menselijke' account dus, dat is Astrium.

Astrium, dat is opgericht vanuit een duidelijke visie waarin haar klanten én medewerkers centraal staan, heeft aanzien in de markt. Vandaag de dag zijn wij in vrijwel iedere branche vertegenwoordigd.

Astrium, sinds 2011 in Zoetermeer

In 2009 begonnen Niels Lansbergen en Ron Knoester samen Astrium vanuit huis. Niels vanuit Waddinxveen, Ron vanuit Den Haag. Met als belangrijkste drijfveer, naast het leveren van een brede dienstverlening voor het mkb, grotere bedrijven, non-profit instellingen en overheidsorganisaties, vooral dat accountantskantoor te worden waar de medewerkers met plezier werken en zich kunnen ontwikkelen. Niet per se het grootste kantoor, maar wel het leukste, aldus beide heren. Dat ze elkaar daarin zo goed zouden aanvullen, bleek al snel. Twee jaar later was er zoveel werk dat er personeel nodig was en dus ook een bedrijfsruimte. En zo was in 2011 onze vestiging aan de Edelgasstraat in Zoetermeer een feit. Eerst drie kamers op de eerste verdieping, toen vier, gevolgd door de gehele begane grond en uiteindelijk het hele pand. Nu, medio 2021 is Astrium uitgegroeid tot een kantoor met ruim zestig medewerkers.

Ron en Nieuws nieuw

Ron Knoester (l) en Niels Lansbergen.

Maatschappelijk betrokken

Astrium is ook actief in de branches mkb, stichtingen en verenigingen, kunst en cultuur en sport. Een van de primaire doelstellingen van Astrium is de wereld een stukje mooier maken. Wij willen een betrokken en empathisch accountantskantoor zijn, niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten. Sinds de oprichting van ons kantoor zetten onze accountants zich daarom met veel bevlogenheid in om de doelstellingen van stichtingen en verenigingen te realiseren, omdat die ook vaak een maatschappelijke rol en betekenis willen vervullen.

Daarbij neemt Astrium haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de vorm van diverse sponsorships. Zo ondersteunen wij de Stichting Help ze Thuiskomen, die zich ten doel stelt aandacht te genereren en begrip te vragen voor de gevolgen van posttraumatische stressstoornisn (PTSS), onder meer bij (oud)mariniers en andere geüniformeerde (oud) beroepsbeoefenaren. En sinds de zomer van 2021 zijn wij gestart met het sponsoren van leerlingenvervoer middels schoolbussen. Vso De Keerkring in Zoetermeer biedt onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met leren en die zich het beste ontwikkelen door te doen. Met reclame op deze schoolbussen, die de leerlingen dagelijks naar de buitenschoolse leslocaties vervoeren, kan Astrium deze zeer moeilijk lerenden een steuntje in de rug geven.

Niet op de laatste plaats vinden wij het belangrijk om voor kwetsbare doelgroepen werk te blijven genereren. Want, zeggen wij bij Astrium, wij geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Sportieve accountants

Vanzelfsprekend worden we blij van elke klant met wie we een langdurige vertrouwensrelatie kunnen opbouwen. Maar van (top)sportorganisaties in het bijzonder. Sporten biedt niet alleen gezondheidsvoordelen, het verbetert ook het humeur en geeft energie. Logisch dat Astrium haar medewerkers stimuleert om zoveel mogelijk actief te zijn. De sportbranche binnen de accountancywereld vraagt ook om topsporters: accountants die niet alleen feeling hebben met de sector, maar ook hun kennis up-to-date hebben en náást accountant ook vooral sparringpartner kunnen zijn. Dat sportbonden zoals een Sparta Rotterdam, de Judobond, de Schermbond, de Survivalrun Bond en VVVS ons al jarenlang het vertrouwen geven, zijn wij dan ook bijzonder trots op.

Bedrijfscultuur

Het personeelsverloop bij Astrium is laag in vergelijking met andere accountantskantoren. Dat komt omdat wij het belangrijk vinden onze 'Astriummers' een plek met veel verantwoordelijkheid te geven. Wil je jezelf ontwikkelen in alle facetten van een breed dienstenpakket of je volledig specialiseren in één branche? Dat bepaal je zelf. Voor Astrium telt dat onze medewerkers gelukkig zijn. Daarbij hechten wij bijzonder veel waarde aan een divers personeelsbestand en kijken wij vooral naar de toegevoegde waarde van individuen voor het goed functioneren van ons bedrijf. Astrium gelooft dat uiteenlopende kwaliteiten en verschillende achtergronden tezamen het geheel maken.

Wil jij werken voor interessante klanten en deel uitmaken van een jong en enthousiast team van zo’n zestig professionals? Astrium groeit nog steeds en is op zoek naar jou.
 
Sta jij aan het begin van je carrière en wil je op zelfstandige wijze kennismaken met onze samenstel- of controlepraktijk? Bekijk snel onze mogelijkheden.
 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.