Belastingcontroles vinden plaats na een selectie vanuit de Belastingdienst of omdat er een vermoeden is dat uw aangifte niet juist dan wel niet volledig is gedaan. Een dergelijke controle kost u tijd, energie en veel geld. Wij hebben in juli 2015 een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de Belastingdienst om dit tot een minimum te beperken.

Horizontaal Toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. Het gaat om een andere manier van werken waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit moet leiden tot meer efficiency, het voorkomen van dubbel werk, daarmee lagere (ondernemers)kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. U dus!

Wil jij werken voor interessante klanten en deel uitmaken van een jong en enthousiast team van zo’n zestig professionals? Astrium groeit nog steeds en is op zoek naar jou.
 
Sta jij aan het begin van je carrière en wil je op zelfstandige wijze kennismaken met onze samenstel- of controlepraktijk? Bekijk snel onze mogelijkheden.
 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.