Astrium Accountants kan ook controleverklaringen/assurancerapporten bij andere verantwoordingen dan de jaarrekening verstrekken. Deze werkzaamheden doen onze accountants veelal in samenwerking met administratie- en/of accountantskantoren, waarbij onderling afspraken worden gemaakt over de verdeling van de werkzaamheden. De verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij Astrium.

U kunt bij deze verklaringen denken aan:

  • NIWO-verklaringen (verklaring kredietwaardigheid voor de transportsector)
  • Kiwa-verklaringen (verklaring kredietwaardigheid voor personenvervoer)
  • Afdrachtsverklaringen (betaling van loonheffingen en/of omzetbelasting)
  • Subsidieverklaringen (veelal nodig voor aanbestedingen)
  • Overige verklaringen.

Overige vragen

Ook voor overige vragen op accountancygebied kan men bij ons terecht. Hierbij valt te denken aan:

  • Vaktechnische consultatie inzake wet- en regelgeving
  • Vraagstukken op het gebied van externe verslaglegging
  • Opstellen en inrichten van kwaliteitsbeleid binnen uw organisatie (o.a. handboeken)
  • Geven van praktische handvatten en modellen voor het uitvoeren van (wettelijke) controles.
Wil jij werken voor interessante klanten en deel uitmaken van een jong en enthousiast team van zo’n zestig professionals? Astrium groeit nog steeds en is op zoek naar jou.
 
Sta jij aan het begin van je carrière en wil je op zelfstandige wijze kennismaken met onze samenstel- of controlepraktijk? Bekijk snel onze mogelijkheden.
 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.