De verwerking van administratieve processen vindt steeds meer binnen geautomatiseerde informatiesystemen plaats. Hierdoor ontstaat de noodzaak te toetsen in welke mate de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking is gewaarborgd. Astrium heeft ervaren en breed inzetbare IT-auditors in huis die binnen ICT-omgevingen getroffen beheersmaatregelen toetsen en het management dan wel de accountant hierover informeren.  

De eisen aan de betrouwbaarheid van de financiële informatie worden hoger, onder meer door invoering van nieuwe wet- en regelgeving zoals aangescherpte jaarrekeningcontroleregels (WTA en BTA), de code Tabaksblat en de Sarbanes Oxley (SOX) -wetgeving. De kwaliteit van de geautomatiseerde systemen en de daarin opgenomen beheersmaatregelen wordt hierdoor steeds meer een bepalende factor.

IT-audit bij cliënten

De IT-auditafdeling van Astrium kan cliënten onder andere ondersteunen bij:

  • Het beoordelen van de automatisering met betrekking tot integriteit, exclusiviteit, beschikbaarheid, controleerbaarheid, vertrouwelijkheid (privacy), doelmatigheid en doeltreffendheid.
  • Research naar nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van de controle en beheer van de geautomatiseerde informatievoorziening in relatie tot de organisatie, apparatuur en programmatuur.
  • Ontwikkeling van methoden, technieken en hulpmiddelen voor geautomatiseerde ondersteuning van controlewerkzaamheden.

IT-audit bij accountants

Daarnaast heeft ook de accountant, in het kader van de interim- en eindejaarscontrole en de toenemende regelgeving, steeds meer behoefte aan inzicht in de kwaliteit van systemen en beheersmaatregelen bij zijn klanten.

De IT-auditafdeling van Astrium kan accountantskantoren derhalve ondersteunen bij:

  • De controle van de jaarrekeningen van cliënten waarbij sprake is van een hoge graad van automatisering of van omvangrijke en complexe ICT-systemen. De accountant weet dan welke risico’s er eventueel bestaan en in hoeverre hij bij zijn controle kan steunen op de systemen van de cliënt.
  • Overdracht van deskundigheid door middel van opleidingen op het gebied van automatisering en controle aan accountants in de algemene controle en het management.

Wij maken daarbij onderscheid in de volgende soort opdrachten:

  • Auditopdrachten
  • Adviesopdrachten.

De IT-auditors zijn ingeschreven bij de Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditors (NOREA) en opereren vanuit een onafhankelijke en onpartijdige grondhouding.

Wil jij werken voor interessante klanten en deel uitmaken van een jong en enthousiast team van zo’n zestig professionals? Astrium groeit nog steeds en is op zoek naar jou.
 
Sta jij aan het begin van je carrière en wil je op zelfstandige wijze kennismaken met onze samenstel- of controlepraktijk? Bekijk snel onze mogelijkheden.
 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.