Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ) te Leusden

Het COKZ is de controleorganisatie voor zuivel en eieren en staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en een prettige werkomgeving.

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) te Zoetermeer

De VTW is de beroepsvereniging van ongeveer 1.200 toezichthouders bij woningcorporaties. De VTW behartigt de belangen van het interne toezicht en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht, onder meer door middel van educatie.

Stichting Floreokids

Stichting FloreoKids is een maatschappelijk georiënteerde organisatie die kinderopvang aanbiedt in Leiderdorp, Leiden, Hoogmade, Woubrugge en Oegstgeest, en vanaf 1 januari 2022 ook in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Kudelstaart. Hele dagopvang op het kinderdagverblijf, halve dagopvang op de peuteropvang en peuterspeelzalen. Buitenschoolse opvang in de vorm van voor-, tussen- en naschoolse- en vakantieopvang.

Stichting Nisa voor Nisa te Amsterdam

Nisa for Nisa is een onafhankelijke organisatie voor vrouwen en meiden en richt zich op hun emancipatie en participatie in de samenleving. Nisa for Nisa wil de voorwaarden creëren waaronder vrouwen ondersteund kunnen worden in dit ontwikkelingsproces. Om zo meer weerbaar te zijn en om tot meer zelfbeschikking te komen. Speciale aandacht is er daarbij voor vrouwen die in dit proces extra steun behoeven.

Stichting Schouwenhove te Leiden

Vorstelijk wonen in Leiden betekent zorgeloos genieten van uitstekende service in een luxe appartement.

Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest

Landgoed en kasteel Oud-Poelgeest hebben een rijke historie. Landhuis voor de adel, proeftuin voor professor Boerhaave, museum voor De Thoms, inspiratiebron voor Jan Wolkers. 

Vandaag de dag is Landgoed Oud-Poelgeest een rustpunt in Oegstgeest: trouwen, vergaderen, dineren, borrel, drankje op het terras, overnachten of gewoon rustig wandelen.

Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest heeft als opdracht het Oegstgeester landgoed in goede staat te houden en waar nodig te verbeteren en restaureren.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.