Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen

Astrium zet zich met veel bevlogenheid in om de doelstellingen van stichtingen en verenigingen te realiseren, omdat die ook vaak een maatschappelijke rol en betekenis vervullen.

Controle

Controle

Onze accountants kunnen uw jaarrekening en administratie verzorgen, maar ook ondersteuning bieden op tal van andere gebieden. Daarbij hebben wij bijzonder veel kennis in het domein van de Wmo en de Jeugdwet.

Advies

Advies

Wij gaan voor een constructieve en resultaatgerichte samenwerking waarin wij meedenken om nog meer te kunnen realiseren met de beschikbare middelen.

Onze accountants kunnen stichtingen en verenigingen helpen met alle financiële vraagstukken waar zij (mogelijk) mee te maken hebben. Wij kunnen uw jaarrekening en administratie verzorgen, maar ook ondersteuning bieden op tal van andere gebieden. Onze branchespecialisten zijn door hun jarenlange ervaring exact op de hoogte welke zaken allemaal van belang zijn. Om een beeld te krijgen van onze dienstverlening kunt u denken aan:

  • Het verzorgen van de jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Uw belastingplicht met onder andere de loonadministratie en de aangiften omzetbelasting.
  • Uw ANBI-status: het krijgen van een ANBI-status met inbegrepen de specifieke verplichtingen en uitdagingen om die ANBI-status te behouden.
  • De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640: deze richtlijn schrijft voor op welke manier culturele instellingen zich dienen te verantwoorden richting haar stakeholders. De gedetailleerdheid van de verslaglegging hangt onder andere af van het specifieke karakter en haar omvang en complexiteit. Onze accountants kunnen u ondersteunen bij het op de juiste wijze vormgeven van uw jaarverslaggeving.

De stichting of vereniging is bij wet verplicht een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening.

Indien de stichting of vereniging een onderneming in stand houdt waarbij de netto-omzet van deze onderneming in twee opeenvolgende jaren tenminste € 6 miljoen heeft bedragen, moeten de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel worden gepubliceerd.

Stichtingen en verenigingen die (deels) worden gefinancierd met subsidies, krijgen van de subsidieverstrekker vaak de verplichting opgelegd om de jaarrekening door een accountant te laten controleren. Astrium is bekend met de diverse subsidieregelingen van gemeenten, fondsen en andere instellingen en kan deze controles effectief, efficiënt en binnen de gestelde deadlines uitvoeren.

Voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) geldt dat zij bepaalde gegevens op hun website moeten vermelden. Deze verenigingen en stichtingen dienen hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar, heeft de vereniging of stichting geen ondernemingsactiviteiten of een omzet van minder dan € 4,4 miljoen, dan niet. Onze accountants hebben veel ervaring met de verplichtingen en uitdagingen van ANBI’s en kunnen u onder andere helpen met het verkrijgen van de ANBI-status.

Doordat wij veel betrokken zijn bij instellingen in de jeugd en thuiszorg hebben wij ook bijzonder veel kennis in het domein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.