Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen

Astrium zet zich met veel bevlogenheid in om de doelstellingen van stichtingen en verenigingen te realiseren, omdat die ook vaak een maatschappelijke rol en betekenis vervullen.

Controle

Controle

Onze accountants kunnen uw jaarrekening en administratie verzorgen, maar ook ondersteuning bieden op tal van andere gebieden. Daarbij hebben wij bijzonder veel kennis in het domein van de Wmo en de Jeugdwet.

Advies

Advies

Wij gaan voor een constructieve en resultaatgerichte samenwerking waarin wij meedenken om nog meer te kunnen realiseren met de beschikbare middelen.

De wereld een stukje mooier maken, dat is een van de primaire doelstellingen van Astrium Accountants. Het maakt ons dan ook enthousiast dat wij diverse stichtingen en verenigingen, die zich richten op thema’s als jeugdzorg, belangenbehartiging en gezinnen die minder geld te besteden hebben, met onze financiële dienstverlening kunnen ondersteunen. Indirect dragen wij hiermee bij aan een groot aantal ideële en maatschappelijke doelen.

Astrium wil een betrokken en empathisch accountantskantoor zijn. Sinds de oprichting van ons kantoor zetten onze accountants zich daarom met veel bevlogenheid in om de doelstellingen van stichtingen en verenigingen te realiseren, omdat die ook vaak een maatschappelijke rol en betekenis willen vervullen. Onze accountants zijn precies op de hoogte welke vraagstukken er spelen. Veranderingen op het gebied van governance, regeldruk en inrichting van de administratieve processen zijn maar een paar voorbeelden waar bestuurders mee te maken hebben. Tegelijkertijd moeten zij, zoals in de statuten van een vereniging of stichting is vastgelegd, ten alle tijden inzicht kunnen geven in de financiële positie. Immers, de ontvangen gelden – van leden, overheden (subsidies) en/of donateurs – moeten zoveel mogelijk aan de doelstellingen worden besteed.

Onze accountants kunnen stichtingen en verenigingen helpen met alle financiële vraagstukken waar zij (mogelijk) mee te maken hebben. Wij kunnen uw jaarrekening en administratie verzorgen, maar ook ondersteuning bieden op tal van andere gebieden. Onze branchespecialisten zijn door hun jarenlange ervaring exact op de hoogte welke zaken allemaal van belang zijn. Voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) bijvoorbeeld geldt dat zij bepaalde gegevens op hun website moeten vermelden. Deze verenigingen en stichtingen dienen hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar, heeft de vereniging of stichting geen ondernemingsactiviteiten of een omzet van minder dan € 6 miljoen, dan niet. Onze accountants hebben veel ervaring met de verplichtingen en uitdagingen van ANBI’s en kunnen u onder andere helpen met het verkrijgen van de ANBI-status.

Daarbij hebben wij veel ervaring met gemengde financieringsstromen. Omdat veel gemeenten hun eigen subsidievoorwaarden hanteren, is het vaak lastig om de subsidies voor project(en)financieringen in kaart te brengen. Maar ook hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Wij kunnen snel beoordelen wat wij aantreffen en u op persoonlijke wijze begeleiden in de financiële dienstverlening. Bijkomend voordeel van onze expertise is dat controles vaak sneller en goedkoper verlopen, omdat wij al zoveel jaar bij stichtingen en verenigingen over de vloer komen. Wilt u gaan verbouwen of een evenement organiseren? Onze toegevoegde waarde ligt in onze natuurlijke betrokkenheid en inlevingsvermogen om ook in dergelijke specifieke situaties met een deskundige, kritische blik met u mee te kijken naar de verschillende scenario’s. Zo bent u snel op de hoogte hoe u aan de middelen komt om zulke projecten mogelijk te maken.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.