Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen

Astrium zet zich met veel bevlogenheid in om de doelstellingen van stichtingen en verenigingen te realiseren, omdat die ook vaak een maatschappelijke rol en betekenis vervullen.

Controle

Controle

Onze accountants kunnen uw jaarrekening en administratie verzorgen, maar ook ondersteuning bieden op tal van andere gebieden. Daarbij hebben wij bijzonder veel kennis in het domein van de Wmo en de Jeugdwet.

Advies

Advies

Wij gaan voor een constructieve en resultaatgerichte samenwerking waarin wij meedenken om nog meer te kunnen realiseren met de beschikbare middelen.

Bij Astrium weten wij als geen ander dat de non-profit sector vraagt om professionals die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en bijzondere statussen zoals de ANBI. Al die kennis en ervaring is bij ons gebundeld in een speciaal brancheteam waarin wordt samengewerkt op het vlak van de fiscale aspecten, de verslaggeving en de administratieve organisatie. Daarbij volgen wij de verschillende subsidieregelingen op de voet waardoor wij altijd up-to-date zijn hoe wij project(en)financieringen moeten ‘aanvliegen’. Dit resulteert veelal in snellere en goedkopere controles in vergelijking met andere accountantskantoren.

Ons doel is u zoveel mogelijk in de financiële dienstverlening te ondersteunen waarmee wij indirect kunnen bijdragen aan uw ideële en maatschappelijke doelen. U kunt van ons dan ook een constructieve en resultaatgerichte samenwerking verwachten waarin wij meedenken om nog meer te kunnen realiseren met de beschikbare middelen. Daarmee zijn wij niet alleen een adviserende accountant maar ook een meedenkende accountant die de verschillende scenario’s onder de loep neemt.

Daarbij vinden wij het belangrijk ook een ‘menselijke’ accountant te blijven en informeren we u tijdig over eventuele aanvullende werkzaamheden. Dat voorkomt dubbel werk op het eind. Door middel van heldere communicatie vooraf, het maken van goede werkafspraken en regelmatig overleg ontstaat een samenwerkingsmodel dat voor beide partijen in de praktijk uitstekend functioneert.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.