Sportaccountants

Sportaccountants

Sportorganisaties vragen om accountants die ook vooral sparringpartner kunnen zijn. Onze accountants kunnen precies die expertise in uw organisatie inbrengen waar u op zoek naar bent.

Controle

Controle

Wij voeren de (controle)werkzaamheden zo effectief mogelijk uit, waarbij we ons baseren op de voorschriften die zijn vastgelegd in de accountantsprotocollen van het Ministerie van VWS.

Advies

Advies

Dankzij ons brede netwerk en onze ervaring kunnen wij een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en financiële huishouding bij u bewerkstelligen.

Het verrichten van controlewerkzaamheden voor sportklanten brengt een zekere dynamiek met zich mee, waar wij zelf veel energie van krijgen. Naast het verzorgen van de financiële administratie uitmondend in een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen, kunnen wij onder andere: 

  • Zorgdragen voor alle belastingaangiften, bijvoorbeeld met betrekking tot de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting
  • Administraties verzorgen
  • Managementinformatie geven
  • Processen (bij)sturen en optimaliseren om tot een efficiënte bedrijfsvoering te komen
  • Subsidieverantwoordingen (zoals de NOW-regeling) controleren.

Daarbij voeren wij de (controle)werkzaamheden zo effectief mogelijk uit, waarbij we ons baseren op de voorschriften die zijn vastgelegd in de accountantsprotocollen die jaarlijks door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden vastgesteld. Ook hanteren en combineren wij de KNVB-staten en het KNVB-controleprotocol om een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en financiële huishouding bij u te bewerkstelligen. Net zoals dat wij ervaring hebben met het NOC*NSF-protocol.

Waar nodig kunnen onze sportaccountants u adviseren over:

  • Verslaglegging
  • IT-vraagstukken
  • Fiscale ondersteuning
  • Subsidies van gemeenten en provincies
  • Data-analyse.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.