Sportaccountants

Sportaccountants

Sportorganisaties vragen om accountants die ook vooral sparringpartner kunnen zijn. Onze accountants kunnen precies die expertise in uw organisatie inbrengen waar u op zoek naar bent.

Controle

Controle

Wij voeren de (controle)werkzaamheden zo effectief mogelijk uit, waarbij we ons baseren op de voorschriften die zijn vastgelegd in de accountantsprotocollen van het Ministerie van VWS.

Advies

Advies

Dankzij ons brede netwerk en onze ervaring kunnen wij een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en financiële huishouding bij u bewerkstelligen.

Astrium Accountants heeft klanten waar we trots op zijn. Sparta Rotterdam is daar een voorbeeld van. Maar minstens zo enthousiast worden wij van landelijke sportbonden zoals de Judobond, de Schermbond, de Survivalrun Bond en VVCS, de belangenorganisatie van voetbalspelers, die wij tot onze sportportefeuille mogen rekenen. Met accountants met een grote passie voor sport passen deze sportclubs precies bij het accountantskantoor dat wij willen zijn.

Sporten biedt niet alleen gezondheidsvoordelen, sporten werkt ook bijzonder inspirerend. Omdat men ontspannen is en daarmee het hoofd helemaal leeg kan maken, komen de beste ideeën naar boven. Logisch dat Astrium haar medewerkers stimuleert om zoveel mogelijk actief te zijn. Het maakt hen gemotiveerder om – samen met collega’s – naar een doel te werken en elkaar erdoorheen te slepen. De sportbranche binnen de accountancywereld vraagt ook om topsporters: accountants die niet alleen feeling hebben met de sector, maar ook hun kennis up-to-date hebben en náást accountant ook vooral sparringpartner kunnen zijn. Wijzigingen in wet- en regelgeving staan iedere dag hoog op de agenda in de sportsector. Dat vraagt om ervaren accountants die hun zaken op orde hebben en die weten wat ze wanneer moeten aanleveren. Oftewel, accountants die naast het opleveren van jaarrekeningcontroles, die voldoen aan de wettelijke eisen, ook kunnen sparren met de klant over financiële zaken en waar nodig advies geven.

Astrium is al zes jaar gespecialiseerd in financiële dienstverlening en (fiscale) begeleiding van organisaties in de sport. Onze accountants zijn zeer goed op de hoogte van de specifieke vraagstukken waar sportorganisaties, -verenigingen en -accommodaties mee worden geconfronteerd. Tijdens de coronapandemie bijvoorbeeld, waarin sportverenigingen het erg lastig hadden omdat zij verplicht hun deuren moesten sluiten, was het belangrijk dat er voldoende grip gehouden werd op de financiën. Om de financiële gevolgen van deze crisis voor sportverenigingen zo beperkt mogelijk te houden zijn er diverse financiële steunmaatregelen ingesteld, waaronder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Het doorvoeren van dergelijke maatregelen, die moeten leiden tot verbetering, kosten in de regel tijd, vooral wanneer daarbij een beroep moet worden gedaan op de inzet van de leden. Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u ervan op aan dat wij als ‘waakhond’ achter de deur staan om uw financiële huishouding gezond te houden. Vanzelfsprekend nemen onze accountants dezelfde positie in in gevallen waarbij bijvoorbeeld bezuinigd wordt op subsidies.

Vanuit ons brede netwerk en onze ervaring kunnen onze accountants snel schakelen. Daarbij voeren wij de (controle)werkzaamheden zo effectief mogelijk uit, waarbij we ons baseren op de voorschriften die zijn vastgelegd in de accountantsprotocollen die jaarlijks door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden vastgesteld. Vanuit Astrium stellen we branche specifieke rapportages op, net zoals referentiekaders en brondata, en behoort een jaarlijks benchmarkrapport tot de mogelijkheden. Ook hebben onze sportaccountants regulier vaktechnisch overleg en brengen de coördinatoren de kennis, die zij moeten bijhouden, over aan de controleteams. Hierdoor kunnen onze accountants precies die expertise in uw organisatie inbrengen waar u op zoek naar bent.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.