Sportaccountants

Sportaccountants

Sportorganisaties vragen om accountants die ook vooral sparringpartner kunnen zijn. Onze accountants kunnen precies die expertise in uw organisatie inbrengen waar u op zoek naar bent.

Controle

Controle

Wij voeren de (controle)werkzaamheden zo effectief mogelijk uit, waarbij we ons baseren op de voorschriften die zijn vastgelegd in de accountantsprotocollen van het Ministerie van VWS.

Advies

Advies

Dankzij ons brede netwerk en onze ervaring kunnen wij een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en financiële huishouding bij u bewerkstelligen.

Met accountants met meerdere jaren ervaring in de sportbranche gaan wij fanatiek voor u aan de slag.

Onze accountants beschikken niet alleen over een schat aan ervaring met betrekking tot controles in de sportsector, wij nemen ook onze verantwoordelijkheid om de controle(werkzaamheden) zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hierbij baseren we ons op de voorschriften die zijn vastgelegd in de accountantsprotocollen die jaarlijks door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden vastgesteld. Ook hanteren en combineren wij de KNVB-staten en het KNVB-controleprotocol om een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering en financiële huishouding bij u te bewerkstelligen. Net zoals dat wij ervaring hebben met het NOC*NSF-protocol.

Daarbij hebben onze sportaccountants regulier vaktechnisch overleg en brengen de coördinatoren de kennis, die zij moeten bijhouden, over aan de controleteams. Hierdoor kunnen onze accountants die expertise in uw organisatie inbrengen waar u op zoek naar bent.

Ons doel is u zoveel mogelijk te ontzorgen. Een meerwaarde van onze dienstverlening is dat wij vooruit denken zodat u, indien nodig, tijdig kunt bijsturen.

Onze aanpak is constructief en resultaatgericht met aandacht voor het aangaan van langdurige relaties. Wij vinden het belangrijk om dicht bij onze klanten te staan en eventueel voorkomende problemen snel aan te pakken. U kunt er dan ook van op aan dat onze accountants tijdig signaleren en flexibel met hun agenda omgaan om met u te schakelen over de oplossingsrichting of de uiteindelijke impact.

Door middel van heldere communicatie vooraf, het maken van goede werkafspraken en regelmatig overleg ontstaat een samenwerkingsmodel dat voor beide partijen in de praktijk uitstekend functioneert.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.