Astrium Overheidsaccountants

Astrium Overheidsaccountants

Astrium is de vierde grootste speler in de markt op het gebied van accountancy en de daaraan gerelateerde services voor lokale overheidsinstellingen.

Controle

Controle

Onze aanpak slaat aan omdat we een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid, vakkennis en professionaliteit nastreven.

Advies

Advies

Met onze aanpak van continuous auditing staan wij dicht bij de klant en pakken wij problemen snel aan.

Met ruim twintig jaar ervaring op het gebied van controle en advies heeft Astrium Overheidsaccountants zich inmiddels bewezen als een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener op het gebied van accountancy en de daaraan gerelateerde services voor lokale overheidsinstellingen. Op dit moment verzorgen wij voor ruim dertig gemeenten de controle van de jaarrekening. Wij staan daarmee op de vierde plek van accountantskantoren die actief zijn in deze markt.

Astrium Overheidsaccountants beschikt niet alleen over een schat aan ervaring met betrekking tot de controles in de publieke sector bij zowel gemeenten als waterschappen, met een controleaanpak die helemaal van deze tijd is en een team van flexibele en deskundige overheidsaccountants, is Astrium Overheidsaccountants het beste alternatief voor de ‘big-4’-kantoren in de publieke sector. Wij houden daarbij altijd één doel voor ogen: Astrium Overheidsaccountants plant zo, dat er geen druk komt op de bestuurlijke agenda.

Waren het tien jaar geleden nog voornamelijk de ‘big-4’-kantoren die de controles bij overheden uitvoerden, werd het in de afgelopen jaren steeds moeilijker voor deze kantoren om aan goede accountants te komen. Velen zijn eruit gestapt, onder meer omdat zij er te weinig aan verdienden. Voor ons was dit het uitgelezen moment om in deze markt te stappen: met externe accountants met meer dan twintig jaar ervaring met overheidscontroles hebben wij in de afgelopen jaren onze naam opgebouwd. Tegenwoordig worden nog zo’n honderd controles door de ‘big-4’-kantoren uitgevoerd, tweehonderd door ongeveer tien andere accountantskantoren waaronder Astrium Overheidsaccountants. Wij zijn daarmee een behoorlijke speler in de markt: volgens de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zelfs het vierde kantoor in Nederland.

Een meerwaarde van onze vierde positie voor onze klanten is dat wij zitting hebben in diverse overlegorganen, zoals de NBA Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO), waardoor we altijd inzicht hebben in de laatste trends. In deze overleggen worden actuele ontwikkelingen door accountants van accountantsorganisaties met lokale overheidscliënten in hun portefeuille besproken. Door deelname van Astrium Overheidsaccountants aan deze overlegorganen hebben wij ook korte lijnen richting de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierdoor kunnen we meedenken en input leveren over aankomende ontwikkelingen, en onze overheidsklanten tijdig informeren. Wij onderkennen ook de politieke omgeving waarin de overheidsinstellingen zich bewegen en zijn ons bewust welke onafhankelijke rol we daarin spelen.

Overheidsaccountants

(V.l.n.r.) Ron Knoester, Niels Lansbergen en Jankhim Han.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.