Primair Onderwijs

De Haagse Scholen te Den Haag

De Haagse Scholen heeft 52 scholen in de hofstad. Daarvan zijn er 44 reguliere basisscholen, 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid door heel Den Haag. 

Wijzer te Vlaardingen

Wijzer is een openbare stichting voor opvang & onderwijs met vijftien locaties in Vlaardingen en Maassluis. Wijzer is er voor kinderen en jongeren van baby tot middelbare school. Voor speciaal onderwijs heeft Wijzer een aanbod tot 20 jaar.

PIT Onderwijs te Zwijndrecht

PIT kinderopvang & onderwijs biedt één ontwikkellijn van baby tot puber. Met één bestuur, één missie en visie en één organisatie is PIT koploper op dit gebied. PIT heeft specialisten voor elke leeftijdsgroep: voor het jonge kind (0 - 7 jaar) en het oudere kind (7 - 13 jaar). 

Swalm & Roer te Roermond

Kinderen voorbereiden op de toekomst, dat is de taak van Stichting Swalm & Roer. Dit doet Swalm & Roer door innovatief, uitdagend en passend onderwijs te bieden, waardoor talenten van kinderen tot hun recht komen. Stichting Swalm & Roer telt 23 basisscholen, waaronder één voor speciaal basisonderwijs, en ze zijn allemaal anders: van groot tot klein, van klassiek tot vooruitstrevend, van katholiek tot openbaar onderwijs. Alle scholen zoeken de verbinding met de stadswijken en dorpskernen waar ze staan.

Ronduit te Alkmaar

Ronduit heeft 18 locaties voor openbaar basisonderwijs in Alkmaar. Met negen Spinakerlocaties verzorgt Ronduit het speciaal onderwijs voor 4 tot 18 jaar van Alkmaar tot in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

 

Talent Primair te Bussum

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld. Talent Primair ontwikkelt talent met uitdagend onderwijs en stimuleert een actief lerende houding. Talent Primair geeft alle medewerkers ruimte en vertrouwen en zet ieder kind centraal.

Edumare Onderwijsgroep te Voorne/Putten

Onderwijsgroep EduMare is hét samenwerkingsbestuur voor primair onderwijs op Voorne-Putten en Rozenburg. Binnen EduMare werken 28 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal (voortgezet) onderwijs vergaand met elkaar samen. EduMare biedt ouders en leerlingen goed onderwijs met volop ruimte voor diversiteit. Dit gebeurt binnen EduMare met behoud van de christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit. Daarnaast biedt EduMare een breed palet aan onderwijsconcepten, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is.

Flores Onderwijs te Arnhem

Flores Onderwijs zet zich in om met goed onderwijs alle kinderen in Arnhem en omstreken gelijke kansen te bieden. Dit doet Flores Onderwijs, als community van 900 onderwijsprofessionals, vanuit de overtuiging dat ieder kind alles kan leren. “Alleen als we dat gelóven, kunnen we kinderen versteld laten staan van hun eigen kunnen. En vanuit die overtuiging bereiden we al onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. We werken daarbij zoveel mogelijk samen, op en vanuit onze 34 scholen. Met elkaar, leerlingen en ouders/verzorgers, onderwijs- en maatschappelijke partners. Samen creëren we een omgeving waarin leren en ontwikkelen voorop staan: in het klaslokaal en daarbuiten.”

 

Voortgezet Onderwijs

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden te Barendrecht

De Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor openbaar onderwijs bestaat uit 16 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Krimpenerwaard.

VO Haaglanden te Den Haag

VO Haaglanden is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Den Haag en Rijswijk. De stichting is in 2003 opgericht als gevolg van de wens van de Haagse gemeenteraad voor verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de regio Den Haag. Inmiddels vallen tien voor voortgezet onderwijs, met 1.400 medewerkers en meer dan 13.000 leerlingen, onder het bevoegd gezag van VO Haaglanden.

SCOL te Leiden

De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Het SCOL-pakket bestaat uit een softwareprogramma, ondersteund door een configuratiehandleiding en een inhoudelijke gebruikershandleiding. Het meetinstrument SCOL is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de kwaliteitseisen die de Onderwijsinspectie stelt.

ZAAM te Amsterdam

ZAAM bundelt de krachten van 23 scholen voor voortgezet onderwijs in en rond Amsterdam. Vanuit hun eigen identiteit en een interconfessionele traditie verzorgen de scholen onderwijs in een kleinschalige setting, dichtbij de woonomgeving van leerlingen. Professionele en gemotiveerde leraren bieden op ieder niveau, van praktijkschool tot en met gymnasium, een veilige leeromgeving. Op deze manier kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

LVO te Sittard

Stichting Limburgs Voortgezet onderwijs, kort LVO, is een van de grootste onderwijsbesturen van Nederland. 23 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Limburg vallen onder dit bestuur. In totaal zitten er ruim 25.000 leerlingen op de scholen. Met circa 2.700 medewerkers is LVO een van de grootste werkgevers in Limburg.

Dunamare te Haarlem

Dunamare is de verbindende factor tussen 22 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer (met een uitstapje naar Harlingen en Uithoorn). Het spectrum is breed: van praktijkonderwijs tot gymnasium, elk met zijn eigen identiteit en karakter. Wat deze 22 scholen delen, is één belangrijke ambitie. Zij doen er alles aan om het beste uit iedere leerling te halen. Om individuele talenten in de volle breedte te ontwikkelen en van iedere leerling een echte wereldburger te maken.

CVO te Rotterdam

De scholen van CVO doen er alles aan om hun leerlingen succesvol te laten worden. Vanuit een open christelijke inspiratie biedt CVO jonge mensen stimulerend voortgezet onderwijs én een brede vorming, waarbij rekening wordt gehouden met ieders individuele mogelijkheden en kwaliteiten.

 

Middelbaar en hoger onderwijs

 Universiteit voor Humanistiek te Utrecht

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit in Utrecht die zich in het onderwijs en onderzoek laat inspireren door het humanisme. De universiteit richt zich eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

Theologische Universiteit te Kampen

De Theologische Universiteit werkt als wetenschappelijk theologische instelling die werkt in dienst van het evangelie van Jezus Christus. De Theologische Universiteit heeft met 150 studenten, ongeveer 20 docenten en 30 andere medewerkers de schaal en sfeer van een faculteit.

Lentiz Onderwijsgroep te Vlaardingen

Lentiz Onderwijsgroep is een scholengroep met 14 scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook kun je bij Lentiz Onderwijsgroep cursussen of trainingen volgen.

Zone.college te Lochem

Zone.college verzorgt groots groen onderwijs voor alle generaties. Eigenzinnig praktijk-rijk onderwijs met persoonlijke aandacht, voor zowel vmbo-leerlingen, mbo-studenten als medewerkers in de groene sector in Oost-Nederland. Onderwijs waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt.

SintLucas te Eindhoven

SintLucas is een Nederlandse kunstschool met opleidingen gericht op de creatief-technische sector. De school heeft vestigingen in Eindhoven en Boxtel. De opleiding in Boxtel bestaat al sinds 1959 als een van de weinige middelbare beroepsopleidingen op het terrein van vormgeving en creatieve techniek.

SVO Food te Houten

SVO is de landelijke opleider voor vakmensen in de foodsector. SVO biedt mbo-opleidingen aan op de volgende locaties: Best (per augustus 2021 Eindhoven), Houten, Rijswijk, Zwolle, Heerhugowaard, Rotterdam, Groningen, Almelo, Amstelveen, Breda, Enschede, Goes, Leeuwarden, Roermond, Spakenburg, Valkenburg, Velp, Volendam en in het eigen bedrijf.

 

Samenwerkingsverbanden

Kind op 1 te Goes

Samenwerkingsverband Kind op 1 heeft de taak passend onderwijs te organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in de Oosterschelderegio en in Walcheren.

Kindkracht PO te Voorne/Putten

Kindkracht PO is een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs in de regio Voorne Putten Rozenburg. De 60 scholen in deze regio, zowel regulier als speciaal (basis)onderwijs, werken samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren. Met elkaar vormen alle medewerkers op de scholen, de medewerkers op het kantoor en de schoolbesturen het samenwerkingsverband.

Sterk VO te Utrecht

Sterk VO wil de kansen van kinderen vergroten door met scholen en besturen de kwaliteit van de Utrechtse scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs verder te versterken. Sterk VO doet dat door bij te dragen aan een effectieve organisatie van de ondersteuning in en om scholen zodat leerlingen hun schoolloopbaan ononderbroken kunnen doorlopen. Sterk VO zorgt voor de toekenning van extra of speciale ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben.

Koers VO te Rotterdam

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 18 schoolbesturen met 110 schoollocaties voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam.

 

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs

 

Kinderopvang

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.