Astrium Onderwijsaccountants

Astrium Onderwijsaccountants

Astrium Onderwijsaccountants is al meer dan tien jaar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener op het gebied van accountancy en de daaraan gerelateerde services voor onderwijsinstellingen.

Controle

Controle

Onze onderwijsaccountants kunnen u verder helpen in het proces om financieel ‘in control’ te zijn en te blijven met het door ons ontwikkelde ‘control framework’. Deze ‘control frameworks’ zijn breed toepasbaar, concreet en meetbaar.

Advies

Advies

Vanuit onze jarenlange ervaring in het onderwijs kunnen onze onderwijsaccountants u helpen om bij de les te blijven als het gaat om het zo goed mogelijk invulling geven aan uw maatschappelijk ondernemerschap.

Astrium Onderwijsaccountants controleert cyclisch, dat wil zeggen dat niet elk proces of aspect jaarlijks met dezelfde diepgang wordt bekeken. Een en ander is afhankelijk van de inschatting van de risico’s, het materieel belang en de OCW-voorschriften. 

Bij een goede financiële beheersing van de processen door de onderwijsinstelling zelf hoeft de controle van Astrium Onderwijsaccountants dit slechts vast te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat uw interne beheersingsmaatregelen waarborgen dat u de belangrijkste financieel-beheersmatige risico’s waarmee u wordt geconfronteerd, onderkent en beheerst. Net zoals dat uw interne (tussentijdse) financiële informatievoorziening op betrouwbare wijze plaatsvindt.

Met onze procesgerichte controle toetsen we of de ‘controls’ van de administratie daadwerkelijk in de praktijk functioneren zoals rond de leerlingenadministratie, treasury en betalingsverkeer, personeelskosten en gebouwenbeheer. Er wordt daarbij gekeken naar de totstandkoming van de cijfers. Komen wij omissies tegen, dan informeren wij u daarover.

Astrium Onderwijsaccountants heeft, indien gewenst, de beschikking over eigen aanbestedingsspecialisten die de teams kunnen ondersteunen bij het verduidelijken van complexe aanbestedingsvragen.

Om de kennis van uw onderwijsorganisatie te waarborgen, kunnen de IT-auditors van Astrium Accountants de relevante IT-systemen controleren. Zij worden daarbij ondersteund door collega’s uit het team. Wij zien bij steeds meer onderwijsinstellingen dat de IT-audit al binnen de planning & control-cyclus van onze cliënten wordt geborgd. Dat is een interessante ontwikkeling, omdat het de afhankelijkheid van externe IT-expertise verkleint en de eigen IT-governance vergroot.

Onderwijs Kennisbank

Binnen Astrium Onderwijsaccountants houden we alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving adequaat bij teneinde de controles bij onderwijsinstellingen gedegen uit te kunnen voeren. Hiervoor ondernemen we de volgende activiteiten:

 • Wij publiceren (financiële) artikelen op het gebied van het voortgezet en primair onderwijs voor de Onderwijsnavigator van Kluwer. De werkgroep van Kluwer bestaat uit mensen van de PO-Raad, VO-Raad en directeuren uit het onderwijsveld.
 • De branchegroep onderwijs binnen Astrium Accountants ontwikkelt en verspreidt kennis doorlopend.
 • Wij verzorgen presentaties voor de VO-Raad op het gebied van horizontale en verticale verantwoording.
 • Wij organiseren seminars voor toezichthouders, bestuurders, controllers en financieel medewerkers in de onderwijssector.
 • Wij ontwikkelen maatwerk benchmark rapportages voor klanten en relaties.
 • Wij participeren in de werkgroep (door)ontwikkeling OBO (bekostigingscontrole voortgezet onderwijs).
 • Wij passen data-analyse in het onderwijs toe. Dit geeft nieuwe verfrissende inzichten en vermindert op onderdelen de controledruk.
 • Wij geven feedback op de ontwikkeling van het XBRL-format voor de jaarverslaglegging van onderwijsorganisaties.
 • Wij nemen een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een verkort bestuursverslag voor éénpitter-schoolbesturen.
 • Passend binnen onze rol als controlerend accountant denken we mee over het verder vorm en inhoud geven aan doelmatigheid.
 • Wij ontwikkelen en verspreiden best practices en instrumentaria die onderwijsorganisaties ondersteunen.
 • Wij verspreiden periodiek nieuwsbrieven en nieuwsflitsen met belangrijke actuele ontwikkelingen, signaleringen en aandachtspunten voor de financiën en verslaglegging van onderwijsorganisaties.

Astrium Onderwijsaccountants onderhoudt daarnaast goede contacten met het Ministerie van OCW, PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad en DUO. Wij participeren actief in de overlegstructuren met DUO op het gebied van onder andere de totstandkoming van het onderwijsaccountantsprotocol OCW en nieuwe verslaggevingsrichtlijnen voor RJ 660.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.