Als onderwijswerkgever betaalt u jaarlijks een premie aan de Belastingdienst voor de uitkeringslasten van uw arbeidsongeschikte (WGA) werknemers. Eind november/begin december 2022 stuurt de Belastingdienst aan werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023. In deze beschikking wordt vermeld hoe hoog de premie is die u als werkgever in 2023 aan de Belastingdienst moet betalen.

Flynth is van mening dat het dit jaar extra belangrijk is om de beschikking te controleren; “de publieke premie bereikt in 2023 namelijk een hoogtepunt voor veel onderwijsinstellingen”. De ervaring leert dat in de beschikking fouten kunnen zitten, dus een controle op de inhoud loont.

Onderzoek
Onderzoek leert dat toekenningen onjuistheden kunnen bevatten. Te hoge premies komen bij meerdere werkgevers voor (bij ongeveer 20% van de werkgevers). Dit komt zowel door het feit dat het complexe materie is als door de grote werkdruk en achterstanden bij het UWV.

U heeft helaas maar één keer per jaar de kans om de instroomlijsten die ten grondslag liggen aan de WGA-premie 2023 op te vragen. U kunt nu de informatie opvragen. Let op: dit dient echter wel te gebeuren binnen 6 weken na dagtekening van de Whk-beschikking.

Ontzorgen
U kunt dit zelf opvragen bij de Belastingdienst, maar u kunt dit eveneens door externe deskundige partijen (laten) uitvoeren om u te ontzorgen.

Er zijn meerdere partijen die dit voor u kunnen doen, zo ook Synck Company is een gespecialiseerde organisatie op het gebied van personele risico’s, sociale zekerheid en personele regelingen die u hierbij goed kan ondersteunen. Zie voor meer informatie: Controle WHK 2023

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.