Checklist AVG

Er is een geactualiseerde AVG-checklist gepubliceerd door de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Deze checklist kan gebruikt worden om de verwerking van persoonsgegevens te laten verlopen volgens de regels. Scholen verwerken persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling. In het leerlingdossier worden de gegevens van het kind verwerkt.

Ook werken scholen met digitale systemen als toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen. En ze maken gebruik van sociale media en apps. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om dat zorgvuldig en veilig te doen. Zeker omdat kinderen extra kwetsbaar zijn. Scholen hebben volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verantwoordingsplicht. Dat houdt onder meer in dat scholen moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.

De geactualiseerde AVG-checklist maakt duidelijk welke stappen u moet nemen om aan de geldende privacyregels te voldoen. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB kunt u de checklist AVG downloaden.

Note Astrium: het is belangrijk dat onderwijsorganisaties regelmatig blijven toetsen in hoeverre zij aan de AVG gestelde vereisten voldoen. De door VOS/ABB ontwikkelde AVG checklist is hier een goed en pragmatisch hulpmiddel voor. Advies aan schoolbesturen is om deze checklist in samenspraak met hun FG-functionaris in te vullen. De bevindingen, signaleringen en adviezen die hieruit naar voren komen kunnen eveneens worden gedeeld met uw controlerend accountant’

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.