In maart 2022 heeft Astrium zich aangesloten bij Flynth. Op 1 september 2022 hebben wij een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd door de vennootschappen Astrium Accountants B.V., Astrium Onderwijsaccountants B.V. en Astrium Overheidsaccountants B.V. (als verdwijnende vennootschappen) juridisch te laten fuseren met Flynth Audit B.V. (als verkrijgende vennootschap).

Vanaf vandaag, 7 juni 2022 om 09:00 uur, kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De coronasteunregeling voor vaste lasten is bestemd voor startende mkb-ondernemers die hun onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een belangrijk verschil met de reguliere TVL is dat de starterssubsidie meetelt als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting.

‘Nederland rekent op zijn accountants’. Zo luidt de tweede campagne van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om te laten zien dat accountants een belangrijke rol spelen bij allerlei actuele thema’s. Dat geldt zeker voor mkb-ondernemers. Want of je nou een start-up bent of een gevestigd familiebedrijf, internationaal opererend of geworteld in je eigen regio, iedere ondernemer moet kunnen vertrouwen op een breed, deskundig advies en een kritische blik. Zeker in een onzekere tijd als de huidige. Met ruim twintig jaar ervaring in het mkb doet Astrium vanzelfsprekend mee aan de campagne.

Met groot genoegen willen wij u mededelen dat Astrium zich per heden aansluit bij Flynth. Dit biedt voor beide partijen de mogelijkheid om haar marktgebied (MKB, onderwijs en lokale overheid) uit te breiden, om verder te innoveren en om de kwaliteit van de dienstverlening in continuïteit te blijven waarborgen.

Graag wijzen wij onze relaties op een tweetal brochures van de NBA voor de preventie en detectie van fraude. De aanbevelingen zijn ook breder toepasbaar in het kader van wet- en regelgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Bestuurders kunnen deze aanbevelingen gebruiken voor implementatie in hun eigen organisatie en hierover in gesprek gaan met het toezichthoudend orgaan, de accountant, de (huis)jurist en andere adviseurs.

De deadline voor het naleveren van de derden- of accountantsverklaring bij de vaststellingsaanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 1 is opgeschoven naar 20 april 2022. Het aanvragen van NOW 2 kan tot en met 31 maart 2022.

Ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021 hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 8 maart hun vaststellingsverzoek indienen. Die deadline lag eerder op 11 januari.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een lijst  online geplaatst op Github met applicaties die kwetsbaar zijn als gevolg van de ernstige kwetsbaarheid in Log4j. Deze lijst is nog lang niet volledig en zal de komende dagen aangevuld worden met informatie over applicaties die nog niet op de lijst staan. Het NCSC heeft partners, organisaties en bedrijven dringend gevraagd om aanvullende informatie te delen op Github. Dit is een makkelijke manier om dit soort informatie te ontsluiten.

Werkgevers die loonsteun willen aanvragen voor de maanden november en december van 2021 kunnen daarvoor vanaf volgende week maandag 13 december een aanvraag indienen bij UWV.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.