Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Astrium is per gemeente precies op de hoogte welke subsidievoorwaarden van toepassing zijn en kan daardoor snel beoordelen wat wij aantreffen.

Controle

Controle

Bij het verzorgen van de project(en)afrekeningen werkt Astrium veelal samen met het administratie- of accountantskantoor dat de administratie van de organisatie verzorgt.

Advies

Advies

Wij volgen de verschillende subsidieregelingen op de voet en zijn daardoor altijd up-to-date hoe we de project(en)financiering moeten ‘aanvliegen’.

Astrium Accountants heeft brede expertise in financiële dienstverlening aan kunst- en cultuurinstellingen en denkt graag met u mee om nog meer te kunnen realiseren met de beschikbare middelen. Daarmee zijn wij niet alleen een adviserende accountant maar ook een meedenkende accountant die de verschillende scenario’s onder de loep neemt.

Onze accountants volgen de verschillende subsidieregelingen op de voet en zijn daardoor altijd up-to-date hoe zij de project(en)financiering moeten ‘aanvliegen’. Dit resulteert veelal in snellere en goedkopere controles in vergelijking met andere accountantskantoren.

Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat u als kunst- en/of cultuurinstelling niet dagelijks met cijfers bezig bent. U hebt een hele andere achtergrond en vaak een andere prioritering in het leven. U bent een ondernemer, die gericht is op de inhoud, en probeert zoveel mogelijk te doen met weinig geld. Tegelijkertijd wilt u wel in staat zijn om over de financiële verantwoording van projecten te praten. Vanzelfsprekend houden onze accountants daar rekening mee. Onze toegevoegde waarde ligt in maatwerk waarin wij u zoveel mogelijk proberen te betrekken.

Ons doel is u zoveel mogelijk te ontzorgen. Daarbij vinden wij het belangrijk ook een ‘menselijke’ accountant te blijven en informeren we u tijdig over eventuele aanvullende werkzaamheden. Onze accountants nemen daarom voorafgaand met u door hoe een en ander administratief geregeld is en hoe de financiële verantwoording eruit ziet. Dat voorkomt dubbel werk op het eind. Door middel van heldere communicatie vooraf, het maken van goede werkafspraken en regelmatig overleg ontstaat een samenwerkingsmodel dat voor beide partijen in de praktijk uitstekend functioneert.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.